اجر نسوز و نمای ساختمان در تهران

اجر
اجرنما
اجر قزاقی
اجرنمای قزاقی
اجر نسوز
رستیک   +  اجر نمای سنتی  +  اجر نسوز  پرتقالی  +  اجرنسوز  قرمز تیره  +  اجر نسوز   قهوای  +  اجر نسوز  قهوهای سوخته  +  اجر نسوز  انگلیسی   +  اجر نسوز
اجرنمای نسوز
اجر نسوز نما
اجر سنتی
اجرنمای سنتی
اجر در تهران
اجرنما در تهران
اجر نسوز در تهران
اجر قزاقی در تهران
اسم اجر نسوز همراه است با شومینه یا باربی کیو . اما امروزه نمای اصلی ساختمان های شیک و مدرن با اجر نسوز  و اجر رستیک و همچنین اجر قزاقی و شیل  کار میشود . علت ان رنگ امیزی خاص این نوع اجر‌ها هستند که به نمای ساختمان جلوه‌ای زیبا و زنده میدهد و انگار تکه‌ای از صخره یا کوه‌ای را با ساختمان چسبانده اید. این نزدیکی نمای ساختمان به طبیعت که ناشی از کاربرد اجرنمای نسوز   و رستیک و قزاقی و شیل است باعث شده امروزه نمای مدرن نمای باشد که در ان اجر بکار رفته باشد وب سایت شهر اجر متنوع ترین انواع اجرنما را با بهترین کیفیت و با حذف واسطه در اختیار خریداران قرار میدهد و با سه شعبه مرکزی در ایران  واقع در تهران / تبریز  / بزرگترین وکامل ترین مرکز پخش اجرنما در ایران میباشد و از همه مهم تر انکه هر انچه در صنعت اجرنما تولید‌‌ می‌شود را میتوانید در یکجا ببینید و به قیمت کارخانه و حذف واسطه بخرید .