اجرنما و طرح های نو و جدید

وب سایت شهر اجر همیشه جدید ترین مدل های اجرنما را ارائه میدهد. مدل های اجرنما و طرح های اجرنما اعم از اجر شیل /اجرنسوز/ اجر قزاقی/ اجر رستیک /اکثرا بی نظیر و مخصوص شهر اجر است .
وب سایت شهر اجر سعی میکند زیباترین طرح های آجرنما را ارائه نماید . و برای همه سلیقه‌ها طرح مورد نظر را داشته باشد .ترکیب بندی اجرنما در شهر اجر منحصر به فرد و بسیار زیبا و چشم نواز است . بطوریکه اجرنمای موجود در شهر اجر زیباترین نما را به ساختمان میدهد.