اجرنمای قزاقی در تهران/نمای سنتی یا مدرن

اجرنما در تهران و تبریز با آرامش خاطر:فقط در نمایشگاه و وب سایت شهر اجر
آجر قزاقی از نظر قدمت تولید و استفاده در ساختمان قدیمی ترین مصالحی است که بشر در ساخت ساختمان از ان استفاده کرده است و از این نظر آجر سنتی محسوب میشود.
اما از نظر کاربرد آن در طراحی نما های جدید یک محصول کاملا مدرن و نمای مدرن محسوب میشود . اصولا آجر قزاقی در همه دوران مدرن است . زیرا همانند طبیعت اصیل  و آرامش بخش  و چشم نواز و دارای بی نظمی زیبا و گرم و صمیمی است .از آنجا که همه زیبایی‌ها از طبیعت نشات میگیرد  آجر قزاقی هم زیباست و از انجا که طبیعت همیشه مدرن و زیباست آجر قزاقی هم مدرن و زیباست . از آنجا که طبیعت آرامش بخش و چشم نواز است آجر قزاقی هم آرامش بخش و چشم نواز است . وقتی آجر قزاقی را با بی نظمی در نمای ساختمان کار میکنیم مثل این است که تکه ای  از کوه یا صخره را در در ساختمان نصب کرده اید.