اجر رستیک در نمای تهران و وب سایت شهر اجر

اجرنسوز زیباست و رنگ های خاص و زیبایی دارد . طرح رستیک اجرنمای نسوز باعث زیباتر و طبیعی تر شدن نمای سازه میشود . همه هدف تولید گنندگان اجرنما این است که چیزی را تولید کنند که نزدیک تر به طبیعت باشد . هر چه نزدیک تر به طبیعت زیباتر . تمامی زیبایی اجرنمای مدرن و جدید در این است که نمای ساختمان مثل این است که یک تکه از کوه را به نمای ساختمان نصب کرده اید . این است راز اجرنما و زیبایی ان. اینکه اجرنما بصورت بی نظم و ناهماهنگ تولید میشود  علتش مشابه کردن ان با صخره یا کوه  است. با انتخاب طرح های بی نظم اجرنمای نسوز یا قزاقی یا شیل یک تکه از کوه  را به ساختمان تان بچسبانید.راز زیبایی همیشگی نمای اجر مدرن  و کهنه و تکراری نشدن ان شباهت ان با طبیعت است . همانگونه که کوه و صخره همیشه زیباست و تکراری‌‌ نمی‌شود اجرنمای نسوز و قزاقی و شیل نیز هیچ وقت تکراری‌‌ نمی‌شود .و همیشه زیباست.
وب سایت شهر اجر با 33 شعبه در ایران سعی دارد در نمای ساختمان ایران و جهت دهی نوع نمای ساختمان های ایران تاثیر بسزائی بگذارد. شهر اجر  با ارائه متنوع ترین انواع اجرنما در نمایشگاه و فروشگا ههای خود به جهت دهی نمای ساختمان کمک میکند تا نمای زیبای داشته باشند.