اجرنمانسوز و رقابت در قیمت

یکی از اصول اساسی وب سایت شهر اجر بی رقیب بودن میباشد . وب سایت شهر اجر توانسته است بهترین و متنوع ترین  اجر های شیل را و همچنین اجر نسوز نما را  با ارزان ترین قیمت تولید و عرضه نمایید . بطوریکه به طور نرمال 15 درصد قیمت محصولات از سایر عرضه کنند گان اجرنما پایین تر است و در بعضی از محصولات این تفاوت تا 25 درصد میرسد . وب سایت شهر اجر از انجایکه هدف خود را در بلند مدت عرضه اجرنما به سراسر ایران و تمامی پروژه های بزرگ قرار داده است با کم کردن سود خود و همچنین پایین اوردن قیمت تمام شده محصول با استفاده از تکنولوژی های مدرن و استفاده از تجربه کاری طولانی مدت موفق شده قیمت فروش محصولات وب سایت را تقریبا بدون رقیب  و بسیار پایین تر از جا های دیگر بکند . و این تازه شروع کار است .
وب سایت شهر اجر در زمینه عرضه اجرنمای قزاقی در کل ایران رقیب ندارد .اجرنمای قزاقی با بهترین کیفیت و کم ترین قیمت را در شهر اجر  و مرکز فروش اجرنما در تهران و تبریز تجربه کنید .