اجر از نوع رستیک

اجر
اجرنما
اجر نسوز
اجر رستیک

فروش اجرنما در سایت اجرنما
اجرنمای تهران
اجرنمای تبریز

اجرنسوز زیباست و رنگ های خاص و زیبایی دارد . طرح رستیک اجرنمای نسوز با عث زیباتر و طبیعی تر شدن اجرنمای رستیک میشود . همه هدف تولید گنندگاناجر و اجرنما این است که چیزی را تولید کنند که نزدیک  به طبیعت باشد . هر چه نزدیک تر به طبیعت زیباتر  وبا جذبه تر ‌‌ می‌شود. تمامی زیبایی اجرنمای مدرن و جدید در این است که نمای ساختمان مثل این است که یک تکه از کوه را به نمای ساختمان چسبانده اید . این است رازاجر و اجر قزاقی  اجرنما و زیبایی  و جذبه  ان. اینکه اجرنما بصورت بی نظم و ناهماهنگ تولید میشود  علتش مشابه کردن ان با صخره یا کوه  و طبیعت  است. با انتخاب طرح های بی نظم اجرنمای نسوز یااجر  قزاقی و یا اجر رستیک ویا اجر هلندی  یا شیل یک تکه از کوه  را به ساختمان تان بچسبانید.راز زیبایی همیشگی نمای اجر مدرن  و کهنه و تکراری نشدن ان شباهت ان با طبیعت است . همانگونه که کوه و صخره همیشه زیباست و تکراری‌‌ نمی‌شود اجرنمای نسوز و قزاقی و شیل نیز هیچ وقت تکراری‌‌ نمی‌شود .و همیشه زیباست.
وب سایت شهر اجر به سراسر ایران بهترین اجر و اجرنما را ارسال میکند . با توجه به امکانات گسترده تولید وتوزیع وب سایت شهر اجر و دفاتر فروش اجر واجرنما در تهران وتبریز  میتوانید تنوع بی نظیر اجرنما را در نمایشگاه وفروشگاه شهر اجر درتهران و تبریز  ببینید.