اجر نما .. اجرنمای نسوز و آجرنمای قزاقی/لزوم طراحی

اجرنما واجر نسوز:
امروزه طراحی نما در اجرای نمای اجر ی یک ضرورت است ونباید انرا موضوع بی اهمیتی تلقی کرد.چرا که با توجه به قیمت اجر نسوز نما  و اجر شیل و همچنین بالا بودن دستمزد اجرای نما ضرورت دارد حتما قبل از اجرا نمای ساختمان بوسیله طراح و معمار طراحی شود  و قبل از شروع کار نما را بصورت تمام شده ببینید و اگر اشکالی در ان است رفع کنید تا هزینه صرف شده برای نمای ساختمان بخاطر هزینه بسیار کم و اندک طراحی از بین نرود و در پایان کار احساس نارضایتی به شما دست ندهد  به همین منظور با توجه به بالا بودن هزینه اجرای نما حتما طراحی نما انجام شود  و حتی میتوان گفت که امروزه طراحی نما مثل سایر موارد مثل سیمان و اجر و بنا برای نمای ساختمان ضروری و لاینفک است .