نمای این روز ها

اجر و اجر نما   اجر قزاقی/اجرنمای قزاقی/   اجر نسوز  :
اجر قزاقی سنتی ترین اجریا اجرنمای تولید شده میباشد و اصولا تمامی اثار تاریخی چند هزار ساله با اجر قزاقی یا اجرنمای قزاقی  ساخته شده است و با ابتدایی ترین شیوه تولید اجر و خشت اجر قزاقی تولید‌‌ می‌شود.
دفتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران جهت عرضه انواع اجرنما  واجر قزاقی یا اجرنمای قزاقی یا اجر سنتی  و اجر نسوز  شامل:
دفتر فروش اجر نمای قزاقی و انواع اجرنما در  تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجرنمای قزاقی و انواع اجرنما  در تبریز

میتوان گفت قدیمی ترین مصالح ساختمانی که بشر بوسیله ان ساختمان و بنا ایجاد کرد ه است با اجر قزاقی یا اجرنمای قزاقی ‌‌ می‌باشد.. بنابراین نه تنها اجر قزاقی …اجر سنتی است بلکه قدیمی ترین مصالحی است که در ساختمان بکار برده شده استکه همان اجر یا اجر قزاقی است. . اما نکته اینجاست اجر قزاقی  یا اجرنمای قزاقی  در نمای ساختمان امروزی و حتی دکور داخلی به عنوان نمای مدرن محسوب میگردد و میتوان گفت مدرن ترین نما در حال حاضر اجر قزاقی است .البته اجر قزاقی وقتی در نما زیبا میشود که با مصالح جدید مانند سنگ یا کامپوزیت ترکیب و طراحی شود . ترکیب سنت و مدرنیته یک نمای بسیار زیبا و یگانه ایجاد میکند که زیباتر از ان در حال حاضر نمایی وجود ندارد .اجر قزاقی بستگی به نوع طراحی نما هم میتواند نمای سنتی به ساختمان بدهد و حتی‌‌ می‌توان اثار باستانی با اجر قزاقی ساخت!!!!!!!!!!!!! و هم میتواند نمای پست مدرن  و بسیار امروزی و مدرن به ساختمان بدهد.
وب سایت شهر اجر و دفاتر فروش ان در ایران که در تهران و تبریز واقع شده است  افتخار دارد که در زمینه اجرنما و مخصوصا اجر قزاقی بدون رقیب میباشد. هم ارزان تر از همه جا  و هم متنوع تر از همه جا .و هم با کیفیت تر از همه جا
ایا همیشه ترکیب سنت و مدرنیته زیبا میشود ؟