اجر قزاقی و اثر ان در فروش ساختمان در رکود

اجر قزاقی از نظر رنگ
اجر قزاقی زرد
اجر قزاقی قرمز
اجر قزاقی اخرا
اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ
اجر قزاقی قرمز کم رنگ
اجر قزاقی ابلق
اجر قزاقی حنائئ
اجر قزاقی ترکیبی
اجر قزاقی پوست پیازی
اجر قزاقی ترکیبی تیره
اجر قزاقی ترکیبی روشن

اجر قزاقی از نظر ابعاد
اجر قزاقی6*20*4
اجر قزاقی 6*20*10
اجر قزاقی 20*20*4
اجر قزاقی 20*20*5

اجر قزاقی  و نام ها
اجر قزاقی کامل
اجر قزاقی نیمه
اجر قزاقی پلاکی
اجر قزاقی کف فرش
یک را ساده به سازندگان پیشنهاد میشود که در رکود بازار اولین نفری باشند که واحدشان را به  قیمت مناسب بفروش برسانند  و ان راه این است :

نمای ساختمان را بسیار زیبا طراحی کنید . با بهترین متریال  اجرا کنید.البته لازم نیست هزینه های انچنانی برای نمای ساختمان متحمل شوید با کمی سلیقه و طراحی مناسب این کار شدنی است

توصیه ما استفاده از ترکیب آجر نسوز  و سنگ  یا آجر شیل و سنگ  یا آجر نسوز و آجر شیل  و از همه زیباتر اجر قزاقی با سنگ با هم  میباشد.

تنها راه فروش واحد در بازار کنونی نمای منحصر به فرد ساختمان است .