نمای مدرن و طراحی نما

اجر نسوز
اجر قزاقی
اجرنما در تهران
اجر نسوز در تهران
اجر قزاقی در تهران
اجرنما واجر قزاقی :
اجر قزاقی یا اجر نمای قزاقی یا اجر سنتی اجر نمایست که هزاران سال است که مدرن است .هر چند اسم ان اجر سنتی است امروزه مدرن ترین نما‌ها با اجر قزاقی طراحی میشود
مد و مدرنیته یعنی چیز نو و جدید یعنی تفاوت داشتن با چند سال قبل  ویا حتی چند ماه قبل .ولی یکی از عجایب اجرنما و اجرنمای قزاقی و اجر قزاقی  این است که چندین هزار سال  است که مدرن مانده است . علت ان این است که نمای اجرقزاقی  نمای طبیعت است و امروزه با تولیدات متنوع انواع اجر قزاقی یا اجر نمای قزاقی  وهمچنین اجر نسوز نما و اجر شیل بیشتر از سابق نمای اجرقزاقی  مد شده است .و حتما باید در نما استفاده شود . امروزه ترکیب اجر قزاقی  با سنگ یا اجر قزاقی با چوب و یا اجر قزاقی با گامپوزیت  و یا طراحی های خاصی که توسط طراحان و معماران بزرگ انجام میگیرید و حتی ترکیب اجر نسوز با سنک و یا اجر نسوز با اجر شیل و یا اجر شیل با سنگ از مدرن ترین نما های ساختمان میباشد . اگر میخواهید نمای مدرن داشته باشید حتما ازاجر قزاقی  یا اجرنمای قزاقی و یا همان اجر سنتی  وحداقل از  اجر نسوز و یا اجر شیل در ابعاد مختلف استفاده کنید .
وب سایت شهر اجر مجوعه کاملی از اجر قزاقی و اجر نسوز و اجر شیل و اجر مدرن واجر سنتی و اجر رستیک و اجر هلندی را در ایران عرضه میکند .
وب سایت شهر اجر در ایران سه دفتر برای فروش تولیدات خود دارد:
فروش اجرنما در تهران / اهن مکان
فروش اجرنما در تبریز / حافظ