وب سایت بازرگانی شهر اجر

اجر نسوز نما/ وب سایت شهر اجر
اجر قزاقی /وب سایت شهر اجر
اجر سنتی /وب سایت شهر اجر
اجر هلندی /وب سایت شهر اجر
اجر جدید/وب سایت شهر اجر
اجر رستیک / وب سایت شهر اجر
اجر شیل /وب سایت شهر اجر
کیفیت/تنوع/ ارزانی / وب سایت شهر اجر

وب سایت شهر آجر تمام سعی خود را میکند تا همه ایران در خرید انواع آجرنما برنده باشند و دقیقا انچه را دوست دارند با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت بخرند . متاسفانه کسانی که اگاهی از وب سایت شهر آجر ندارند هم گران میخرند هم انچه میخواهند را‌‌ نمی‌خرند.
وب سایت شهر اجر در ایران دو دفتر فروش دارد که عبارتند از:
اجر فروشی در تهران/اهن مکان
فروش اجر یا اجرنما در تبریز / خ ازادی / حافظ