اجر قزاقی +…اجر/اجرنمای نسوز

اجرنما وانواع اجرنما در شهر اجر

اجرنمای نسوز
اجرنما نسوز پرتقالی
اجرنما نسوز قرمز تیره
اجرنما نسوز قهوای
اجرنما نسوز قهوهای سوخته
اجرنما نسوز سفید
اجرنما نسوز مشکی
اجرنما نسوز امریکایی رنگ ترکیبی قرمز و مشکی
اجر نما نسوز انگلیسی رنگ ترکیبی قرمز تیره و روشن
اجر نما نسوزشاموتی که شامل:
اجر نما نسوز شاموتی روشن
اجرنما نسوز شاموتی تیره
اجرنما نسوز شاموتی متوسط
اجرنما نسوز سفید صدفی
اجرنما نسوز قرمز روشن
اجرنما نسوز کرم
اجرنما نسوز بلدرچینی

جهت خرید انواع اجر قزاقی یا اجر سنتی و اجر نسوز  واجر هلندی و اجر رستیک  اجر شیل به دفاتر وب سایت شهر اجر در تهران و تبریز مراجعه نمایید.وب سایت شهر اجر بهترین انواع اجر قزاقی را با ارزان ترین قیمت عرضه میکند.