اجر قزاقی خاص بودن این نوع اجر

اجر قزاقی زیبایی و جلوه‌ای دارد که جایگزینی ندارد.رنگه‌ها و انواع اجر قزاقی  که در زیر امده فقط در اجر قزاقی است و در هیچ نوع اجری نمیتوان این نوع رنگ بندی و قالب بندی اجر را پیدا کرد
اجر قزاقی از نظر رنگ
اجر قزاقی زرد
اجر قزاقی قرمز
اجر قزاقی اخرا
اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ
اجر قزاقی قرمز کم رنگ
اجر قزاقی ابلق
اجر قزاقی حنائئ
اجر قزاقی ترکیبی
اجر قزاقی پوست پیازی
اجر قزاقی ترکیبی تیره
اجر قزاقی ترکیبی روشن
اجر قزاقی از نظر ابعاد
اجر قزاقی6*20*4
اجر قزاقی 6*20*10
اجر قزاقی 20*20*4
اجر قزاقی 20*20*5
اجر قزاقی  و نام ها
اجر قزاقی کامل
اجر قزاقی نیمه
اجر قزاقی پلاکی
اجر قزاقی کف فرش
البته اجر کف فرش  یا اجر 20*20انواع مختلف دارد که امروزه در محوطه سازی بسیار کاربد دارد . زیرا از تمامی متریال موجود برای کف از همه نظر بهتر است چه ارز نظر مقاومت و چه از نظر زیبایی و چه از نظر جلوه و چشم نوازی ان. که انواع اجر 20*20 یا اجر کف یا اجر کف فرش………/