اجر کف فرش و انواع ان

اجر قزاقی زیبایی و جلوه‌ای دارد که جایگزینی ندارد.رنگ‌ها و انواع اجر قزاقی یا اجر سنتی  که در زیر امده فقط در اجر قزاقی یا اجر سنتی  است و در هیچ نوع اجری نمیتوان این نوع رنگ بندی و قالب بندی اجر  یا اجرنما را پیدا کرد
اجر قزاقی از نظر رنگ
اجر قزاقی از نظر ابعاد
اجر قزاقی6*20*4/اجر قزاقی 6*20*10/اجر قزاقی 20*20*4/اجر قزاقی 20*20*5
اجر قزاقی  و نام ها
اجر قزاقی کامل/اجر قزاقی نیمه/اجر قزاقی پلاکی
اجر قزاقی کف فرش
البته اجر کف فرش  یا اجر 20*20انواع مختلف دارد که امروزه در محوطه سازی بسیار کاربد دارد . زیرا از تمامی متریال موجود برای کف از همه نظر بهتر است چه ارز نظر مقاومت و چه از نظر زیبایی و چه از نظر جلوه و چشم نوازی ان. که انواع اجر 20*20 یا اجر کف یا اجر کف فرش  شامل موارد زیر میباشد :
اجر کف فرش قزاقی
اجر کف فرش پرسی
اجر کف فرش قزاقی  در ابعاد 20*20*5 در رنگه های زیر :
اجر کف فرش قزاقی قرمز
اجر کف فرش قزاقی ابلق
اجر کف فرش قرمز کم رنگ
اجر کف فرش قرمز تیره
اجر کف فرش قزاقی پوست پیازی
اجر کف فرش پرس دو  نوع است :
اجرکف فرش پرسی خاک رس
اجر کف فرش پرسی پایه سنگ
اجر کف فرش پرسی در رنگ های زیر :
اجر کف فرش پرسی قرمز
اجر کف فرش پرسی زرد
اجر کف فرش پرسی گلبهی