اجرکف فرش وطبقه بندی ان

اجر کف فرش  یا اجر 20*20انواع مختلف دارد که امروزه در محوطه سازی بسیار کاربرد دارد . زیرا از تمامی متریال موجود برای کف و کف سازی از همه نظر بهتر است چه از نظر مقاومت و چه از نظر زیبایی و چه از نظر جلوه و چشم نوازی ان و چه از نظر امنیت چرا که احتمال سر خوردن روی اجر بسیار کم است. و از نظر ماندگاری زیبایی ان نیز حرف اول را‌‌ می‌زند
. که انواع اجر 20*20 یا اجر کف یا اجر کف فرش  شامل موارد زیر میباشد :
اجر کف فرش قزاقی/اجر کف فرش پرسی/
اجر کف فرش قزاقی  در ابعاد 20*20*5 در رنگه های زیر :
اجر کف فرش قزاقی قرمز/اجر کف فرش قزاقی ابلق/اجر کف فرش قرمز کم رنگ/اجر کف فرش قرمز تیره/اجر کف فرش قزاقی پوست پیازی
اجر کف فرش پرس 3 نوع است :
اجرکف فرش پرسی خاک رس/اجر کف فرش پرسی پایه سنگ/اجر کف فرش نسوز
اجر کف فرش پرسی در رنگ های زیر :
اجر کف فرش پرسی قرمز/اجر کف فرش پرسی زرد/اجر کف فرش پرسی گلبهی/ اجر کف فرش شاموتی…..///./