قیمت اجر در درب کارخانه

– قیمت پایین محصولات:
اینکه کیفیت محصول را به هر قیمتی بالا برده شود و باعث گران شدن محصول گردد به نظر وب سایت شهر اجر افتخاری محسوب نمیشود. بلکه موفقیت در ان است که بالاترین کیفیت را با حداقل قیمت عرضه کنیم . وب سایت شهر اجر انواع اجر نسوز نما واجر شیل وگلبهی و اجر ابلق  واجر قزاقی  و اجر سنتی را با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت عرضه میکند . بطوریکه امروزه ادعا داریم که از این نظر در ایران بی رقیب هستیم.قیمت تولید اجر در واقع همان است که وب سایت شهر اجر ارایه میکند قیمت کارخانه اجر با احتساب سود معقل را در شهر اجر تجربه کنید. هزینه اضافی برای خرید اجر ندهید. بعضی از کارخانه‌ها هزینه شهرت و هزینه نداشتن بار کافی را از مشتری میگیرند .