رابطه مستقیم طراحی نما و به صرفه در امدن ان

مهمترین عامل نمای زیبا و ارزان طراحی نماست . با طراحی نما میتوان با ارزان ترین محصولات زیباترین نما را  ایجاد کرد..جالب اینکه  مهم ترین عامل در  زیباییی نمای ساختمان طراحی ان است ولی اکثرا از ان میگذرند  راستش همه مردم ایران خود را طراح میدانند .طراحی در ایران مانند شغل روانشناسی درک نشده است.
2 – استفاده از آجر‌ها در ابعاد متفاوت مخصوصا ابعاد 20*20 و 7*32و 10* و 5/5*22 و …………10 در طراحی نما.
از هزینه کردن برای طراحی نمای ساختمانتان نترسید چون در نهایت به نفع شما خواهد بود…………