اسامی انواع اجر نسوز و اجر نمای نسوز

اجرنسوز یا اجر نسوز نما یا اجرنمای نسوز مدل‌ها و رنگ  و طرح‌ها و نام های متفاوتی دارد که همگی از تفاوت رنگ بندی ایجاد میشود. این مدل‌ها  و طرح‌ها شامل:

اجر نسوز پرتقالی/اجر نسوز قرمز تیره/اجر نسوز قهوای/اجر نسوز قهوهای سوخته/اجر نسوز سفید/اجر نسوز مشکی/اجر نسوز امریکایی رنگ ترکیبی قرمز و مشکی/اجر نسوز انگلیسی رنگ ترکیبی قرمز تیره و روشن
البته اجر نسوز انگلیسی و اجر نسوز امریکایی نام طرحی است که بر اساس ترکیب بندی رنگ اجر نسوز به روی ان گذاشته اند