اجر قزاقی+اجرنمای نسوز…کدام زیباتر؟

در انتخاب اجر نسوز یا اجر قزاقی یا  اجر شیل فقط سلیقه خریدار اهمیت دارد وگرنه هر 3 نوع اجر چه اجر نسوز چه اجر شیل  و چه اجر قزاقی برای نما بسیار مناسب و زیبا و مقاوم هستند.   تنها مزیتی که اجر شیل نسبت به اجر نسوز و اجر قزاقی دارد این است که اجر شیل قیمت مناسب تری نسبت به اجر نسوز دارد.
اجر قزاقی زیبایی و جلوه‌ای دارد که جایگزینی ندارد.رنگه‌ها و انواع اجر قزاقی  که در زیر امده فقط در اجر قزاقی است و در هیچ نوع اجری نمیتوان این نوع رنگ بندی و قالب بندی اجر را پیدا کرد………00