اجرنما+اجرقزاقی ..چگونه نمای پست مدرن طراحی کنیم؟

..//.یک را ساده به سازندگان پیشنهاد میشود که در رکود بازار اولین نفری باشند که واحدشان را به  قیمت مناسب بفروش برسانند  و ان راه این است :

نمای ساختمان را بسیار زیبا طراحی کنید . با بهترین متریال  اجرا کنید.البته لازم نیست هزینه های انچنانی برای نمای ساختمان متحمل شوید با کمی سلیقه و طراحی مناسب این کار شدنی است. پیشنهاد ما طراحی نمای پست مدرن است. که ترکیبی از اجر سنتی یا اجر قزاقی با چوب یا سنگ یا فلز میباشد………….