اجرنما..چگونه در رکود فعلی برگ برنده فروش مسکن دستمان باشد؟

00
توصیه ما استفاده از ترکیب آجر نسوز  و سنگ  یا آجر شیل و سنگ  یا آجر نسوز و آجر شیل  و از همه زیباتر اجر قزاقی با سنگ با هم  میباشد.

تنها راه فروش مسکن و رهایی از خواب بیش از حد سرمایه در بازار کنونی و رکود بی سابقه که چنان تاثیری بر بازار مسکن گذاشت که تا امروز تجربه نشده بود نمای منحصر به فرد ساختمان است.یعنی نمایی که با طراحی مهندسی شده و اصولی با جدیدترین نماهای اجری موجود  اجرا شود که هم از نظر وقت و هم از نظر مالی به نفع سازنده باشد و چشم خریدار را به خود خیره کند مطمئن باشید در این صورت 50درصد معامله حل شده است……..