اجر قزاقی..مقایسه اجر نسوز/اجر قزاقی

مقایسه دو نمونه از پر فروش ترینها:
آجر نسوز با خاک نسوز و دستگا ههای مدرن و کوره های مخصوص تولید میشود .
آجر قزاقی به همان شیوه‌ای که هزار سال پیش اجر تولید میشده تولید میشود .
آجر نسوز رنگ های مختلفی دارد.
آجر قزاقی هم رنگهای مختلفی دارد.
آجر نسوز ابعاد مختلفی دارد.
آجر قزاقی فقط یک اندازه دارد ………5/5*20 که البته شامل اجر نیمه و کامل‌‌ می‌باشد .
که البته همین یک اندازه چنان زیبایی بی همتایی دارد که در هیچ اجری وجود ندارد