اجرنما… در وب سایت شهر اجر

وب سای تشهر اجر انواع اجر و اجرنما را با ارزان ترین قیمت وبهترین کیفیت و متنوع ترین  انواع اجر و اجرنما در رنگ‌ها و نام های مختلف در ایران عرضه میکند.
وب سایت شهر اجر سه دفتر فروش در ایران دارد که هر کدام نسبت به دفاتر دیگر فروش اجرنما
بی نظیر هستند . چون مشتری میتواند همه انچه در صنعت اجر نما تولید‌‌ می‌شود را در یک جا ببیند و با بهترین شرایط خریداری کند.
دفاتر شهر اجر در ایران:
تهران / اهن مکان
تبریز/ازادی