اجرنما…اجر ختایی چیست و چه کاربردی دارد؟

//….اجر خطایی چیست؟؟؟؟؟؟؟
اجر خطایی اجری هست که به شیوه دستی و سنتی تولید میشود و از خاک رس تولید میشود . در اصل اجر خطایی همان اجر قزاقی است .
اجر قزاقی در ابعاد 20*20 را اجر خطایی میگویند.
وب سایت شهر اجر بزرگترین مرکز عرضه اجر خطایی در ایران .

//وب سایت شهر اجر در تهران و تبریز شهبه دارد.//