اجرنما+اجرنمای نسوز…رابطه نمای رستیک با طبیعت

////……//با انتخاب طرح های بی نظم اجرنمای نسوز یااجر  قزاقیو یا اجر رستیک ویا اجر هلندی  یا شیل یک تکه از کوه  را به ساختمان تان بچسبانید.راز زیبایی همیشگی نمای اجر مدرن  و کهنه و تکراری نشدن ان شباهت ان با طبیعت است . همانگونه که کوه و صخره همیشه زیباست و تکراری‌‌ نمی‌شود اجرنمای نسوز و قزاقی و شیل نیز هیچ وقت تکراری‌‌ نمی‌شود .و همیشه زیباست.
وب سایت شهر اجر به سراسر ایران بهترین اجر و اجرنما را ارسال میکند . با توجه به امکانات گسترده تولید وتوزیع وب سایت شهر اجر و دفاتر فروش اجر واجرنما در تهران وتبریز میتوانید تنوع بی نظیر اجرنما را در نمایشگاه وفروشگاه شهر اجر در تهران و تبریز ببینید.//..//../