اجرنما..ساختمانهای مدرن با نمای اجری

///اجرنما واجرنسوز و اجر قزاقی:///

امروزه انچه باعث نواوری و خلاقیت وابتکار در نمای ساختمان شده است همان چیزی است که بشر هزاران سال از ان برای ساخت ساختمان از ان استفاده میکند .  ان چیزی نیست جز همان آجر واجرنما در انواع مختلف
اجر و اجرنما و آجر نسوز نما وآجر شیل و اجر قزاقی یا اجر سنتی   به معنای تمام کلمه نواوری و ابتکار در نمای امروزی ساختمان است  . امروزه نمای که در ان آجر نسوز نما و آجر شیل  و اجر قزاقی  و یا اجر هلندی و اجر سنتی استفاده نشود یک نمای د مده محسوب میگردد . نواوری در نما باعث شده که تولید کنندگان اجر با هنرمندی تمام یک اثر هنری و باب روز تولید کنند . واقعا اگر انصاف داشته باشیماجر قزاقی و اجر هلندی  واجر سنتی واجر نسوز نما و اجر شیل یک اثر هنری است که باعث جذابیت و زیبایی  بی بدیل نمای ساختمان میگردد . با تنوع بی نظیری و بی همتای  که در این نوع از اجرنما‌ها بوجود امده بعید است محصولی بتواند جایگزین اجر نما  و اجر در انواع متفاوتش  در نمای ساختمان شود …….