اجرنما.نمای شهر تهران و اجرنمای قزاقی

////……زیبایی شهر بستگی به دو چیز دارد :یک -فضای سبز و پارک ها.دو – ساختمان‌ها .شهر تشکیل شده از ساختمان و برج و زیبای شهر نیز بستگی دارد به زیبایی ساختمان و زیبایی ساختمان وابسته است به نمای ساختمان .در گذشته نه چندان دور نمای ساختمان یا سنگ بود یا اجرنمای زرد و قرمز و یا کامپوزیت و نما های سیمانی ولی امروزه با تولید اجر نسوز و  اجر قزاقی و اجر شیل نمای ساخنتمان بسیار متنوع شده است . علت ان متنوع بودن اجر نسوز و اجر قزاقی واجر شیل ا ز نظر رنگ و طرح و ابعاد میباشد .در اجر نسوز و  اجر قزاقی اجر شیل همه رنگها از سفید تا سیاه و هر رنگی که بین این دو قرار دارد وجود دارد و از طرفی تفاوتی که رنگ اجر نسوز و اجر قزاقی اجر شیل با رنگ مثلا ورق های کامپوزیت دارد زنده بودن ان است رنگ اجر نسوز و  اجر قزاقی اجر شیل همان رنگ طبیعت است بدون هیچ کم وکاست . این مزایا باعث تحول بزرگی در شهرها شده است . باعث جاندار شدن شهر میشود و ساختمان از یک سازه بی جان به یک جز از طبیعت تبدیل شده است . وب سایت شهر اجر امیدوار است با استفاده هر چه بیشتر از اجر نسوز نما و  اجر قزاقی واجر شیل در نمای ساختمان شهر های ما زیبا تر و جاندار تر شوند ./././././././.
کاربرد اجر قزاقی  یا اجر سنتی در نمای مدرن زیبایی خاصی به نمای ساختمان و شهر تهران داده است . با ترکیب اجر سنتی یا اجر قزاقی با متریال مدرن مورد استفاده در نمای  و طراحی زیبای ان نمای پست مدرن بسیار زیبا و چشم نواز بدست میاید . به همین دلیل است که امروزه اجر قزاقی بیشترین کاربرد را در نما های مدرن دارد ././././.