اجرهای طرح جدید و میزان رضایت مندی مشتریان

با افتخار میگوییم:شهر آجر نزدیک به بیست سال است که در کار تولید و فروش آجرنما به صورت کاملا حرفه‌ای میباشد . تا قبل از تولید آجر شیل و آجر نسوز و اجرنمای قزاقی مشتریان از آجرنما فقط به دلیل صرفه اقتصادی و ارزان بودن ان جهت نما کاری استفاده میکردند  و باز خورد خاص و قابل توجه از انها دیده نمیشد . ولی امروزه با توجه به تولید انواع متنوع آجر شیل و آجر نسوز و آجر قزاقی باز خورد مشتریان از رضایت نما ساختمان واقعا مثال زدنی است بطوریکه اکثر قریب به اتفاق مشتریانی که از آجر شیل  و اجرنمای قزاقی و اجر نسوز و رستیک و اجر هلندی استفاده کرده‌اند اظهار داشتند که زیبایی و جلوه نمای ساختمانشان بسیار بیش از انتظارشان  بوده است و میزان رضایتشان به حدی بوده که میتوان حالت ذوق زدگی را در اظهاراتشان کاملا مشاهده کرد . بطوریکه از هیچکدام از مراحل ساخت ساختمان تا این حد راضی نبوده‌اند و حتی کوچکترین اما و اگری در کار شان نبود././././././././././../././..