اجرنمای قزاقی…اجرسنتی در شهر اجر شعبه تهران

اجرنمای قزاقی یا آجر قزاقی از نظر قدمت تولید و استفاده در ساختمان قدیمی ترین مصالحی است که بشر در ساخت ساختمان از ان استفاده کرده است واز این نظر آجر سنتی محسوب میشود….///…

//اما از نظر کاربرد آن در طراحی نما های جدید یک محصول کاملا مدرن ونمای مدرن محسوب میشود . اصولا آجر قزاقی در همه دوران مدرن است . زیرا همانند طبیعت اصیل  و آرامش بخش  وچشم نواز و دارای بی نظمی زیبا و گرم و صمیمی است .از آنجا که همه زیبایی‌ها از طبیعت نشات میگیرد  آجر قزاقی هم زیباست و از انجا که طبیعت همیشه مدرن و زیباست آجر قزاقی هم مدرن و زیباست . از آنجا که طبیعت آرامش بخش و چشم نواز است آجر قزاقی هم آرامش بخش و چشم نواز است . وقتی آجر قزاقی را با بی نظمی در نمای ساختمان کار میکنیم مثل این است که تکه ای  از کوه یا صخره را در در ساختمان نصب کرده اید.!!!!!/!!!!!/..
وب سایت اجرنما/وب سایت شهر اجر
(اجر قزاقی را به قیمت شهر اجر بخرید . اجر قزاقی را گران نخرید .اجر قزاقی را از شهر اجر و وب سایت شهر اجر بخرید).