اجرنما…اصالت در نمای اجری

///.وب سایت شهر اجر با نمای اصیل سازگاری دارد. اجر نسوز و اجر قزاقی اصالت دارند نمای هستند که هزاران سال است در ساخت و ساز استفاده میشوند . و جالب اینکه سنتی ترین نما را با مختصر طراحی و ترکیب میتوان به مدرن ترین نما تبدیل کرد . واین نکته جالب در اجر است که همیشه در عین اصیل و سنتی بودن مدرن است . اجر تنها نمایی است که همیشه مدرن است . مدرن بودن در ذات اجراست . وعلت ان این است که نمای اجری از طبیعت نشات میگیرد  . طبیعت همیشه مدرن/زیبا/با جذبه/ چشم نواز/ دوست داشتنی/ و ارامش بخش است/و دقیقا همه این خصوصیات در نمای اجری وجود دارد……………

(با نمای اجری ارامش را در فضای ساختمان دائمی کنید)…….