اجر ختایی یااجرکف فرش یا اجر۲۰*۲۰

اجر کف فرش  یا اجر 20*20انواع مختلف دارد که امروزه در محوطه سازی بسیار کاربرد دارد . زیرا از تمامی متریال موجود برای کف و کف سازی از همه نظر بهتر است چه از نظر مقاومت و چه از نظر زیبایی و چه از نظر جلوه و چشم نوازی ان و چه از نظر امنیت چرا که احتمال سر خوردن روی اجر بسیار کم است. و از نظر ماندگاری زیبایی ان نیز حرف اول را‌‌ می‌زند

. که انواع اجر 20*20 یا اجر کف یا اجر کف فرش  شامل موارد زیر میباشد :
/اجر کف فرش قزاقی
/اجر کف فرش پرسی
/اجر کف فرش قزاقی  در ابعاد 20*20*5 در رنگه های زیر :

/اجر کف فرش قزاقی قرمز
/اجر کف فرش قزاقی ابلق
/اجر کف فرش قرمز کم رنگ
/اجر کف فرش قرمز تیره
/اجر کف فرش قزاقی پوست پیازی
/اجر کف فرش پرس دو  نوع است :

/اجرکف فرش پرسی خاک رس
/اجر کف فرش پرسی پایه سنگ
/اجر کف فرش پرسی در رنگ های زیر :

/اجر کف فرش پرسی قرمز
/اجر کف فرش پرسی زرد
/اجر کف فرش پرسی گلبهی
/اجر کف فرش پرسی نسوز