طبقه بندی در اجر کف فرش

//..اجر کف فرش  یا اجر 20*20انواع مختلف دارد که امروزه در محوطه سازی بسیار کاربرد دارد . زیرا از تمامی متریال موجود برای کف و کف سازی از همه نظر بهتر است چه از نظر مقاومت و چه از نظر زیبایی و چه از نظر جلوه و چشم نوازی ان و چه از نظر امنیت چرا که احتمال سر خوردن روی اجر بسیار کم است. و از نظر ماندگاری زیبایی ان نیز حرف اول را‌‌ می‌زند
که انواع اجر 20*20 یا اجر کف یا اجر کف فرش  شامل موارد زیر میباشد :

///..اجر کف فرش قزاقی/اجر کف فرش پرسی/
///اجر کف فرش قزاقی در ابعاد 20*20*5 در رنگ های زیر :

//اجر کف فرش قزاقی قرمز/اجر کف فرش قزاقی ابلق/اجر کف فرش قرمز کم رنگ/اجر کف فرش قرمز تیره/اجر کف فرش قزاقی پوست پیازی//…………
////.اجر کف فرش پرس 3 نوع است :

/////..اجرکف فرش پرسی خاک رس/اجر کف فرش پرسی پایه سنگ/اجر کف فرش نسوز
…/اجر کف فرش پرسی در رنگ های زیر :

….//اجر کف فرش پرسی قرمز/اجر کف فرش پرسی زرد/اجر کف فرش پرسی گلبهی/ اجر کف فرش شاموتی//….