مزیت های اجر کف فرش و اینکه چرا بهترین است؟

به این نکته باید اشاره کرد که اجر کف فرش  یا اجر 20*20انواع مختلف دارد که امروزه در محوطه سازی بسیار کاربرد دارد . زیرا از تمامی متریال موجود برای کف و کف سازی از همه نظر بهتر است چه از نظر مقاومت و چه از نظر زیبایی و چه از نظر جلوه و چشم نوازی ان و چه از نظر امنیت چرا که احتمال سر خوردن روی اجر بسیار کم است. و از نظر ماندگاری زیبایی ان نیز حرف اول را‌‌ می‌زند
. که انواع اجر 20*20 یا اجر کف یا اجر کف فرش  شامل موارد زیر میباشد :
///.اجر کف فرش قزاقی
…/اجر کف فرش پرسی
اجر کف فرش قزاقی…………..در ابعاد 20*20*5 در رنگ های زیر :
///.اجر کف فرش قزاقی قرمز
…/اجر کف فرش قزاقی ابلق
///.اجر کف فرش قرمز کم رنگ
…/اجر کف فرش قرمز تیره
///.اجر کف فرش قزاقی پوست پیازی
اجر کف فرش پرس دو  نوع است :
//اجرکف فرش پرسی خاک رس……………
//اجر کف فرش پرسی پایه سنگ…………..
//اجر کف فرش پرسی در رنگ های زیر :
//اجر کف فرش پرسی قرمز……………………
//اجر کف فرش پرسی زرد……………….
//اجر کف فرش پرسی گلبهی…….