اجر کف فرش و اجر قزاقی و انواع مختلف ان

تجارب چند هزار ساله ثابت کرده اجر قزاقی زیبایی و جلوه‌ای دارد که جایگزینی ندارد.رنگ‌ها و انواع اجر قزاقی یا اجر سنتی  که در زیر امده فقط در اجر قزاقی یا اجر سنتی  است و در هیچ نوع اجری نمیتوان این نوع رنگ بندی و قالب بندی اجر  یا اجرنما را پیدا کرد

(اجر قزاقی از نظر رنگ)…………..
(((اجر قزاقی زرد/اجر قزاقی قرمز/اجر قزاقی اخرا/اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ/اجر قزاقی قرمز کم رنگ/اجر قزاقی ابلق/اجر قزاقی حنائئ/اجر قزاقی ترکیبی/اجر قزاقی پوست پیازی/اجر قزاقی ترکیبی تیره/اجر قزاقی ترکیبی روشن………………)))

//اجر قزاقی از نظر ابعاد//……….
/….اجر قزاقی6*20*4/اجر قزاقی 6*20*10/اجر قزاقی 20*20*4/اجر قزاقی 20*20*5….//

…….(اجر قزاقی  و نام ها)
///.اجر قزاقی کامل/اجر قزاقی نیمه/اجر قزاقی پلاکی.///