اجرنما..طبقه بندی کوره های اجر پزی

كوره های آجرپزی :

كوره های آجرپزی به سه دسته تقسیم‌‌ می‌شوند :

1 ـ كوره آجرپزی با آجر ثابت و آتش ثابت

2 ـ كوره آجرپزی با آجر ثابت و آتش رونده

3 -کوره آجرپزی با اتش ثابت و آجر رونده

بازرگانی شهر اجر برای تولید هر نوع اجر کوره مخصوص خود را فراهم نموده تا از نظر کیفیت کم و کاستی وجود نداشته باشد…دفتر های فروش وب سایت شهر اجر در ایران:
دفتر تهران/اهن مکان
دفتر تبریز/چهارراه حافظ