اجرنماوکوره های ابتدایی اجر پزی چگونه بودند؟

با استناد به مدارک به دست امده کوره های آجر پزی ابتدایی بی گمان از مکان هایی تشکیل‌‌ می‌شده که در آن لایه های هیزم و خشت متناوبا روی هم چیده‌‌ می‌شده است.
تمامی کوره های گروه بازرگانی شهر اجر طبق استانداردهای جهانی و با جدیدترین متد ساخته شده‌اند که کیفیت محصول نهایی بی نقص باشد. دفاتر شهر اجر:
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان