دیرینه اجر در ایران

در ایران باستان ساختمان های بزرگ و زیبایی بنا شده‌اند که پاره‌ای از آنها هنوز پا بر جا هستند.
نظیر طاق کسری در غرب ایران قدیم
آرامگاه شاه اسماعیل سامانی در گنبد کاووس و مسجد اصفهان را که با آجر ساخته‌اند همچنینی پلها و سد های قدیمی مانند پل دختر سد کبار در قم از جمله بناهای قدیمی‌‌ می‌باشند.
با اثبات استهکام و مقاومت اجر با توجه به بناهای ساخته شده در هزاران سال پیش بازرگانی شهر اجر قصد دارد تولید اجر را با همان کیفیت و با جدیدترین رنگ و طرح تولید نمایددفترهای فروش وب سایت شهر اجر:
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ