اجرنما..مصرف اجردر ایران از چه زمانی گسترش یافت؟

در ایران هر جا سنگ کم بوده و خاک خوب هم در دسترس بوده است آجر پزی و مصرف آجر معمول شده است اندازه آجر ایلامی حدود 10×38×38 سانیتی متر بوده پختن و مصرف آجر در زمان ساسانیان گسترش یافته و در ساختمان های بزرگ مانند آتشکده‌ها به کار رفته است اندازه آجر این دوره جدود 44×44×7تا 8 بوده است و بعدها به 20×20×3 تا4 سانتی متر کاهش یافت.بازرگانی شهر اجر با تلفیق سنت و مدرنیته انقلابی عظیم در صنعت اجر در ایران به وجود اورد که با مراجعه به سایت این سازمان به صحت این کلام پی خواهید برد.دفاتر فروش این سازمان در ایران:
دفتر فروش اجرنما در تبریز/چهارراه  حافظ
دفتر فروش اجر نما در تهران/اهن مکان