اجر نسوز ..خریداجرنما /احساس رضایت ۱۰۰ در ۱۰۰

آیا تا کنون از خریدتان احساس رضایت صد در صدی داشته اید.
کار سختی است. خریدی بتواند ان گونه باشد که پس از خرید کاش نگوایم . کاش ان را میخریدم . کاش از ان جا‌‌ می‌خریدم . کاش از انجا‌‌ نمی‌خریدم .کاش ان مارک را میخریدم . و کاش های فراوان دیگر.
وب سایت شهر اجر برنامه های پیاده کرده تا کاش را بعد از خرید حذف کند یا به حداقل برساند . میخواهیم احساس رضایت صد در صدی را مشتریان ما تجربه کنند .
وب سایت شهر اجر با بیش از هزاران عکس نما  که در سایت قرار داده و هر روزه به این تعداد عکس‌ها اضافه میکند  . سعی کرده تا برای همه سلیقه‌ها نمای مورد نظر را داشته باشد . و مشتری به جای انتخاب اجرنما  میتواند نما را انتخاب کند و مطابق همان نما اجر ارسال گردد. تا اینکه قبل از اجرای نمای ساختمان بتواند نمای ساختمان را ببیند . و همانی را که‌‌ می‌خواهد دقیقا داشته باشد .
فرصت بی نظیر برای انتحاب نما. اینکه قبل از نما کاری نمای ساختمان را ببینید . این کار فقط در وب سایت شهر اجر امکان پذیر است . چرا که برای همه سلیقه‌ها عکس نما قرار دارد .

و البته مزایای دیگری خرید از سایت شهر اجر دارد

پایین ترین قیمت
بهترین کیفیت
و سایر مزایا