استاندارد اجر در ایران و تقسیم بندی ان

بنابر آخرین استاندارد ایران به تاریخ 7 خرداد 1357 در مورد آجرهای رسی آجرها به دو گروه دستی و ماشینی تقسیم بندی‌‌ می‌شوند آجر های دستی خود به دو نوع فشاری و قزاقی سفید و آجر ماشینی نیز به توپر و سوزاخ دار گروه بندی شده اند.بازرگانی شهر اجر با توجه و تاکید بسیار بر استاندارد های موجود در صنعت اجر با افتخار و اطمینان محصول نهایی را عرضه مینماید. بازرگانی شهر اجر با دو دفتر در ایران اماده ارائه خدمات به هموطنان گرامی میباشد که عبارتند از:دفتر تهران/اهن مکان..دفتر تبریز/چهارراه حافظ