اجرنماو.میزان مقاومت اجر در برابر یخ زدگی

مقاومت دربرابر بخبندان : آجرهای مصرفی درنما باید در برابر یخبندان پایدار باشند و درآزمایش یخ زدگی دچارخرابی ظاهر مانند ورقه ورقه شدن , ترک خوردن و خوردگی نشوند.اگر اجر مقاومت لازم در برابر یخ زدگی را نداشته باشد در اولین سرما اجر پوسته پوسته شده و میریزد که باعث بد شکل شدن نمای ساختمان میشود.بازرگانی شهر اجر با توجه به حساسیت موضوع یخ زدگی به نحوی محصولات خود ذا تولید میکند که در ازمایشگاه های تخصصی خود از شدیدترین ازمایشات سر بلند فارغ شوند.دفاتر شهر اجر:
فروش اجر و اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ
فروش اجر و اجرنما در تهران/اهن مکان