اجردوغابی چیست؟

قطعات نازک آجری ( آجر دو غابی)مورد مصرف درنماسازی به ابعاد ۲۰* ( ۴۰ یا ۳۰) *۲۰۰ میلیمتر باقطعات موزائیکی نازک آجری نمابه ضخامت ۲۰ یا ۳۰ میلیمتر با نقش چند آجربند کشی شده (آجر موزائیکی ) ساخته‌‌ می‌شوند حداقل باید دارای مشخصات آجرهای ماشینی با مقاومت متوسط مندرج در استاندارد شماره ۷ ایران باشند.بازرگانی شهر اجر تولید کننده جدیدترین و زیبا ترین نماهای تزئینی با مناسب ترین قیمت در کشور. دفاتر فروش شهر اجر:
فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ
فروش اجر در تهران/اهن مکان