اجر+اجرنما و میزان مقاومت اجر در برابر اتش

آجرهای ساختماتی مقاومت خوبی در برابر آتش دارند به طوریکه یک دیوار ۲۲ سانتی متری از آجر حدود شش ساعت دربرابر آتش سوزی مقاومت از خود نشان‌‌ می‌دهد.این امر باعث شده در میان مصالح ساختمانی اجر به عنوان بهترین گزینه مورد مصرف قرار گیرد.بازرگانی شهر اجر با در نظر گرفتن این موضوع و با ترکیب مصالح خاص میزان مقاومت اجر در برابر اتش را به اندازه قابل توجهی بالا برده است.دفاتر فروش بازرگانی شهر اجر:
فروش اجرنما در تهران/اهن مکان
فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ