درجه حرارت بوجود امدن اجروطبقه بندی کوره ها

تا 100 درجه سانتیگراد آب فیزیكی خشت خشك‌‌ می‌شود و تا این درجه آب شیمیایی خاك رس متصاعد‌‌ می‌گردد و تا 900 درجه ذرات خاك رس شروع به خمیری شدن نموده و بدین طریق دانه های شن و ماسه درون خشت را به هم‌‌ می‌چسباند و آجر بدست‌‌ می‌آید.

كوره های آجرپزی به سه دسته تقسیم‌‌ می‌شوند :
الف ـ كوره آجرپزی با آجر ثابت و آتش ثابت…

ب ـ كوره آجرپزی با آجر ثابت و آتش رونده……..

پـ كوره آجرپزی با آتش ثابت و آجر رونده………….

اجرنمای قزاقی+اجرنمای قزاقی زرد+اجرنمای قزاقی قرمز+اجرنمای قزاقی اخرا+اجرنمای قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ +اجرنمای قزاقی پلاکی+اجر نمای قزاقی کف فرش+اجرنمای هلندی+اجرنمای هلندی قرمز ماتیکی+اجر نمای هلندی مشکی+اجر کف فرش قرمز کم رنگ///.