مکانهای قدیمی که با اجر ساخته اند

/از جمله سازه هایی که در قدیم با اجر ساخته‌اند و تا کنون با اینهمه بلایا هنوز هم پابرجا مانده و گذشته را به صورت مصور یاد اور است :ارامگاه شاه اسماعیل سامانی در گنبد کاووس و مسجد اصفهان و همچنین پلها و سد های قدیمی مانند پل دختر سد کبار در قم را خاطر نشان کرد.بازرگانی شهر اجر ب توجه به اهمیت موضوع مقاومت و استحکام اجر جهت بقا بیشتر مصالحی را تولید میکند که از نظر مقاومت همیشه به عنوان یک الگو از ان یاد میشود.دفاتر شهر اجر:
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ