چراازاجرهای کف برای فرش ساختمان استفاده میشد

برای اینکه در ان زمان وسیله خاصی برای پایدار سازی و محکم کاری کف وجود نداشت جهت مقاوم سازی کف در فرش کردن کف ساختمان از آجر بزرگتری به نام ختائی به ابعاد 5×25×25 سانتی متر و یا بزرگتر از آن به نام نظامی در ابعاد 40×4×5 سانتی متر استفاده‌‌ می‌شده است از انواع د گر آجر در گذشته آجر قزاقی‌‌ می‌باشد که پیش از جنگ جهانی اول روسها آن را تولید‌‌ می‌کردند که ابعاد آن 5×10×20 بوده است.بازرگانی شهر اجر همچنان همان کف فرش‌ها را با همان مقاومت وبا متریال جدید تولید میکند.دفاتر شهر اجر در ایران:
فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ
فروش اجرنما در تهران/اهن مکان