اجرنما+مدرنترین کورهها چه نام دارند

از ابتدای اغاز اجر پزی برای هر نوع اجر کوره مخصوص همان اجر را‌‌ می‌ساختند که با پیشرفت صنعت این کوره‌ها نیز جدیدتر میشدند به همین دلیل قابل ذکر است که کوره های تونلی مدرن ترین کوره های آجر پزی‌‌ می‌باشند که در آنها سرامیک های ممتاز و صنعتی نیز‌‌ می‌پزند ویزگی های آجر آ ر خوب باید در برخورد با آجر دیگر صدای زنگ بدهد صدای زنگ نشانه سلامت توپری و مقاومت و کمی میزان جذب آب آن است آجر خوب باید در آتش سوزی مقاومت کند و خمیری و آب نشود رنگ آجر خوب باید یکنواخت باشد و همچنین باید یکنواخت و سطح آن بدون حفره باشد سختی آجر باید به اندازه‌ای باشد که با ناخن خط نیفتد.بازرگانی شهر اجر با ساخت جدیدترین کوره‌ها تحت نظر مجرب ترین مهندسان محصولی با تمام استانداردهای لازم را تولید مینماید.دفاتر شهر اجر:
واحد فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ
واحد فروش اجر در تهران/اهن مکان