اجرنما و تعریفی برای اجر دوغابی

برخی از تولیدات کارخانجات مورد  مصرفی تزئیناتی داشته وبه منزله زیبا سازی نما مورد استفاده قرار میگیرد که از ان نوع :قطعات نازک اجری ( اجر دو غابی)مورد مصرف درنماسازی به ابعاد ۲۰* ( ۴۰ یا ۳۰) *۲۰۰ میلیمتر باقطعات موزائیکی نازک اجری نمابه ضخامت ۲۰ یا ۳۰ میلیمتر با نقش چند اجر بندکشی شده (اجر موزائیکی ) ساخته‌‌ می‌شوند حداقل باید دارای مشخصات اجرهای ماشینی با مقاومت متوسط مندرج در استاندارد شماره ۷ ایران باشند. بازرگانی شهر اجر تولید کننده بهترین محصولات تزئیناتی با تلرانس رنگ و طرح بسیار زیاد برای هر سلیقه‌ای میباشد دفاتر فروش شهر اجر:
فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ
فروش اجر در تهران/اهن مکان
//حتما یک بار امتحان کنید//