درچه صورت استفاده ازاجرکهنه مجازاست؟

اجر استاندارد وخوب بایدکاملا پخته و یکنواخت و سخت باشد ودر برخورد با اجر دیگر صدای زنگ دار ایجاد کند . به علت عدم چسبندگی اجرهای کهنه به ملات حتی المقدور ازآنها استفاده‌‌ نمی‌شود و تنها در صورت انجام پیش بینی های لازم به صورت سائیدن یا برس سیمی استفاده از آن مجاز خواهد بود.بازرگانی شهر اجر با تولید استاندارد اجر با استفاده از بهترین و جدیدترین مواد اولیه همیشه در اوج قرار دارد.واحدهای فروش شهر اجر:
دفتر تهران/اهن مکان..دفتر تبریز/چهارراه حافظ