میزان مقاومت اجر در برابر اتش سوزی

مسئله انبساط وانقباض در اجر نما به دلیل اینکه امکان شکستن و حتی ترک خوردگی چند اجر باهم را داردو نمای ساختمان را بسیار نازیبا میسازد بسیار مهم است. ضریب انقباض وانبساط در اجر درحدود ۰۰۰۳/۰ می باشد که بسیار ناچیز است اجرهای ساختماتی مقاومت خوبی در برابر آتش دارند به طوریکه یک دیوار ۲۲ سانتی متری از اجر درحدود شش ساعت دربرابر آتش سوزی مقاومت از خود نشان‌‌ می‌دهد.بازرگانی شهر اجر با ترکیب چند نوع از مواد اولیه میزان این مقاومت را تا اندازه قابل توجهی بالا برده است.دفاتر فروش شهر اجر:
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ